BOT Benson CS:GO Sunucusu

Full Version: Sunucu Hakkında Bilgilendirme
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bildiğiniz üzere Eylül ayında BOT Benson CSGO sunucumuzu kapatma kararını almıştık ve 1 Ekim 2018 yılında sunucumuzu kapatmıştık. 

Yeni bir sunucu açılıp açılmayacağının kesin bir bilgisini kasım veya aralık ayında paylaşacaktık. Yaptığımız toplantılar sonucunda Yılbaşında sunucumuzu açmama kararı almış bulunmaktayız. Fakat bu sunucumuzu hiç bir zaman açmayacağımızı anlamına gelmiyor. Bu tarihin yerine 15 Tatilde okullar kapandığında sunucumuzu açmayı planlıyoruz. Bunlar sadece planlanmış fikirlerimiz olduğu için eğer herhangi bir aksilik veya sorun çıkmaz ise 2019 yılında 15 tatilde sunucumuzu açmaya karar verdik.

Yeni Açılacak olan sunucumuzda ise Yeni bir yönetim kadrosu olacak olup bir sınır çizgisi belirlenecektir. Sınırı aşan oyunculara taviz verilmeyecek olup sunucudan banlanacaklardır. Yeni sunucumuzda amacımız eskiden olduğu gibi eğlenmek ve kendi aramızda iyi vakit geçirip sohbet etmektir. 

Yeni gelen oyunculara tavırlarınız bizim için önemlidir. Yeni gelen oyuncuları aşağılayıp , onlara karşı saygısızlık yapacaksınız başka bir sunucuda bunu yapabilirsiniz.

Bu yazdığım sadece yeni gelen oyuncular için değil herkes için geçerlidir . Fakat yeni gelen oyuncular üzerinde bu durum çok yaşandığı için özellikle belirtilmiştir.