BOT Benson CS:GO Sunucusu

Full Version: Otomatik Yanıtlayıcı
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bir komut veya kelimeye otomatik sohbette cevap yazdırmanızı sağlar.

>> addons/sourcemod/configs/hl_chatresponder.txt <<
dosyasını kendinize göre düzenleyiniz.


"!grup"
{
"response" "{darkred}[BotBenson] {darkblue}Steam Grubumuz: {lightblue}steamcommunity.com/groups/botbenson"
"type" "e"
}
"sa"
{
"response" "{darkred}[BotBenson] {orange}Aleyküm Selam."
"type" "e"
}

Yazar: Headline
Sürüm: 1.3.2